Utrzymanie niezawodnej pracy zakładu może być trudne bez ostrzegania
o nadchodzących problemach lub awariach.
Inspekcje ultradźwiękowe pomagają usłyszeć nadchodzące kłopoty.

Badania ultradźwiękowe

Badanie ultradźwiękowe jest uniwersalną metodą wczesnego wykrywania zużycia łożysk, pogorszenia smarowania, nieszczelności zaworów, awarii pułapek kondensatu, nieszczelności instalacji sprężonego powietrza i problemów w instalacji elektrycznej. Wszystkie te zjawiska bezpośrednio wpływają na dostępność maszyn, zużycie energii oraz ciągłość produkcji, dlatego trzeba o nich wiedzieć jak najwcześniej.

 

Same tylko nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza i innych gazów czy pary, mogą kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Wykrywanie nieszczelności za metodą ultradźwiękową stanowi element predykcyjnego utrzymania ruchu i umożliwia wskazanie miejsc występowania nieszczelności, które prowadzą do strat energii oraz podjęcie właściwych działań naprawczych.

W czym możemy pomóc
 • Regularne i terminowe zbieranie danych pomiarowych

 • Określenie stanu referencyjnego wszystkich urządzeń objętych programem

 • Analizę poziomu decybeli i, w razie potrzeby, FFT

 • Analiza danych i przedstawienie raportu z listą problemów

 • Identyfikacja krytycznych problemów i osobiste lub telefoniczne zgłoszenie ich personelowi zakładu

 • Dostęp do internetowej bazy danych ViewPoint®

 • Śledzenie zalecanych działań, faktycznych napraw i oszczędności

Korzyści
 • Jeden dostawca usług diagnostyki predykcyjnej

 • Wybór właściwej metody w celu zapewnienia opłacalnej diagnostyki

 • Poprawa problemów związanych ze smarowaniem

 • Obniżenie kosztów energii i zużycia maszyn i instalacji

 • Minimalizacja kosztów uzupełniania gazów

Badania ultradźwiękowe to wygodny sposób wczesnego wykrywania problemów.

 

Aby uzyskać dalsze informacje na temat procesu lub umówić się na wizytę, już dziś skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej o inspekcjach ultradźwiękowych
 

POWIĄZANE TEMATY

Przygotowanie programów PdM

Zasadniczym elementem tworzenia programu diagnostyki predykcyjnej (PdM) jest jego właściwe zaprojektowanie. Usługa projektowania programu PdM pozwala na szybsze wdrożenie programu i osiągnięcie zamierzonych celów.

Wibrodiagnostyka

Awaria urządzeń wirujących może być kosztowna. Wibrodiagnostyka pozwala wykryć usterki zanim staną się poważne

Inspekcje termowizyjne

Urządzenia elektryczne i mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu. Wykryj problemy odpowiednio wcześnie dzięki inspekcjom termowizyjnym, które pozwalają obniżyć ryzyko i koszt oraz podwyższyć wydajność.