Obraz niezawodności

Czy masz dosyć “gaszenia pożarów” i szukasz sposobów ulepszenia swojej strategii utrzymania ruchu?

Obraz Niezawodności (Reliability Snapshot) pozwala wykorzystać doświadczenie SEAM Group do oceny mocnych i słabych elementów programu utrzymania ruchu w Twoim zakładzie. 

 

Wybór sposobu działąnia przy pomocy Obrazu Niezawodności

Badania wskazują, że zazwyczaj działy utrzymania ruchu prowadzą nieustannie kilka programów poprawy na raz, a kolejne czekają w rosnącej kolejce. W wielu przypadkach przyjęcie priorytetów i realizacja tych planów podyktowana jest nie logiką, ale emocjami, subiektywnie pojmowaną pilnością czy spodziewaną trudnością. Niezależnie od powodu, wiele z tych projektów kończy się na rozwiązaniu miejscowego problemu, ale szersze problemy pozostają nierozwiązane.

Dzięki podejściu SEAM Group możliwe jest szybsze uzyskanie oczekiwanych wyników.

Dlaczego SEAM Group?

Zapewniamy system ilościowej oceny pozwalający stwierdzić postęp w porównaniu z podobnymi zakładami oraz spostrzeżenia naszych ekspertów w tej dziedzinie. We współpracy z klientem wskażemy te działania naprawcze, które da się łatwo zrealizować i bezzwłocznie wprowadzić, a także stworzymy listę działań krótko- i średniookresowych, który stanowił będzie podstawę planu strategicznego.

 

Korzyści
  • Kompleksowa ocena wszystkich aspektów Twojego planu utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności

  • Porównanie swoich działań ze średnią w branży oraz z najlepszymi praktykami

  • Wskazanie możliwości usunięcia barier kulturowych

  • Określenie zarówno tych oczywistych, jak i ukrytych niedoskonałości, które ograniczają aktualną pracę

  • Zorganizowanie działań w małe, mierzalne projekty pozwalające na dokładną analizę przyczyn i efektów

  • Stworzenie dającej się natychmiast wprowadzić strategii działania przy wykorzystaniu przejrzystych wskaźników

 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj sie z nami.

Już dziś rozpocznij .

Your details were sent successfully!

POWIĄZANE LINKI

Reliability Baselining

Compare the current state of your maintenance program and processes to available benchmarks and best practices. Predictive Service’s Baselining quantifies and validates performance gaps so improvement initiatives can be scoped and a business case developed.

PM Optimization

PM Optimization removes waste and ensures all PM tasks add value and addresses known failure modes.  Our comprehensive approach to PM Optimization expands beyond task optimization to encompass a program focused on overall system change.

OEE Optimization

Poor Overall Equipment Effectiveness Optimization (OEE) can have a profound negative impact on your entire operation. OEE Optimization uses a blended approach of constraint management coupled with LEAN principles.