• SEAM Group Europe

Obowiązkowy audyt energetyczny

Czy pamiętacie, że należy wykonać obowiązkowy audyt wymagany przez ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która nakłada na tzw. duże podmioty gospodarcze obowiązek jego przeprowadzenia co 4 lata?

Eksperci Seam Group pomogą go Państwu zaplanować oraz przeprowadzić.


Celem nadrzędnym audytu jest ograniczenie zużycia nośników energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła. Celowi temu służą przeprowadzone w ramach usługi identyfikacja i ocena potencjału ograniczenia zużycia nośników energii.


Metodyka przeprowadzenia audytu jest zgodna z wytycznymi dyrektywy o efektywności energetycznej. Audyt spełnia wymagania ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która nakłada na tzw. duże podmioty gospodarcze obowiązek jego przeprowadzenia co 4 lata.

Raport z audytu będzie zawierał elementy charakterystyczne dla przeglądu energetycznego realizowanego zgodnie z metodyką normy PN-EN 50001.

W związku z wymaganiami wprowadzonymi na okres zagrożenia epidemicznego nasi konsultanci dostosują się do Państwa wymagań w zakresie dostępu do obiektów i poruszania się w Przedsiębiorstwie. Ponadto zakładamy, że wszelkie wątpliwości co do przekazywanych danych i zbieranych informacji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności poprzez kontakty drogą elektroniczną (wideokonferencje, telekonferencje, poczta elektroniczna itp).


Zapraszamy do kontaktu: +48 790 550 301.
91 wyświetlenia0 komentarz

© 2019 SEAM Group+48.22.203.5440  | DO POBRANIA  | ViewPoint® ON DEMAND | WYŚLIJ ZAPYTANIE | KARIERA | KONTAKT

 

AMERICAS        EUROPE          ASIA