Ocena programu PdM

Kompleksowy pzegląd wydajności istniejącego prograu PdM, aby sprawdzić, czy jego wydajność odpowiada zastosowanym środkom.
 • Zweryfikuje i udokumentuje, czy w ramach istniejącego programu zapewniona jest odpowiednia dostępność personelu, procedur i sprzętu

 • Oceni aktualne wyniki programu i historię objętych nim urządzeń

 • Szczegółowo oceni wydajność istniejącego programu za pomocą właściwych współczynników

 • Przejrzy historyczne wyniki PdM, założenia dotyczące sposobu zbierania danych i ustalonych wartości alarmowych

 • Ustali najodpowiedniejsze metody pomiarowe PdM dla każdego zastosowania

 • Wskaże ewentualne trudności lub problemy ze zbieraniem danych

 • Przygotuje zalecenia dotyczące stałej poprawy programu

 • Oceni i ustali współczynniki efektywności i benchmarking

 
Korzyści 
 • Program stale się poprawia, aby odpowiadać Twoim potrzebom

 • Program dostosowuje się do stale zmieniających się warunków utrzymania ruchu i produkcji

 • Program jest aktualizowany tak, aby obejmował tylko te działania, które przynoszą znaczące korzyści

 • Uzasadnienie finansowe pojawia się przed wydaniem znaczących środków

 • Tworzy się mierzalne współczynniki jakości, co pozwala określać zmiany w efektywności

 • Identyfikuje się ewentualne problemy kulturowe, które mogą prowadzić do zakłóceń, a także tworzy plany ich uniknięcia

 • Wykazuje się potrzeby szkoleniowe i zalecenia w tym zakresie

 

Niech Twoje wydatki na diagnostykę predykcyjną staną się wydajne.

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć.​.

Prowadzenie programu PdM wymaga sprawdzania, czy jest on opłacalny:

 • Czy Twój program diagnostyki predykcyjnej (PdM) osiąga założone rezultaty?

 • Czy nakłady, które ponosisz przekładają się na obniżenie zatrzymań i zwiększenie wydajności urządzeń?

 • Czy Twoim celem jest podniesienie wydajności programu i osiągnięcie lepszych wyników?

 

Czego oczekiwaćod oceny programu PdM

SEAM Group zapewni całościowy przegląd wydajności istniejącego programu PdM, aby zapewnić uzyskiwanie jak najlepszych możliwych efektów przy użyciu dostępnego sprzętu, środków i narzędzi.

 

Nasi specjaliści ocenią obecną wydajność Twojego programu, obecnie stosowane działania i zaproponują działania w kierunku uzyskania założonych celów.

Rozpocznij swoją ocenę PdM dzisiaj.

POWIĄZANE TEMATY

Przygotowanie programów PdM

Zasadniczym elementem tworzenia programu diagnostyki predykcyjnej (PdM) jest jego właściwe zaprojektowanie. Usługa projektowania programu PdM pozwala na szybsze wdrożenie programu i osiągnięcie zamierzonych celów.

Obraz niezawodności

Obraz Niezawodności (Reliability Snapshot) pozwala wykorzystać doświadczenie SEAM Group do oceny mocnych i słabych elementów programu utrzymania ruchu w Twoim zakładzie.

Inspekcje termowizyjne

Urządzenia elektryczne i mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu. Wykryj problemy odpowiednio wcześnie dzięki inspekcjom termowizyjnym, które pozwalają obniżyć ryzyko i koszt oraz podwyższyć wydajność.