Lubrication is an essential part of your operations. Conduct regular professional machine oil analysis to avoid costly downtime and damage.

Analiza oleju

Właściwe smarowanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania maszyn, od najmniejszych silników po zespoły warte miliony. W wielu przypadkach prawidłowa organizacja smarowania ma kluczowe znaczenie dla działania całej firmy. Degradacja oleju prowadzi do nieprzewidzianych usterek i kosztownych przestojów, a zanieczyszczenie lub stosowanie niskiej jakości środków smarnych odbija się na stanie technicznym maszyn. Jeżeli problemy te nie zostaną w porę wykryte, będą negatywnie wpływać na eksploatację, wydajność i trwałość urządzeń, a nawet mogą doprowadzić do katastrofalnych szkód.

 
Jak możemy pomóc:

Usługi zapobiegawcze obejmują kompleksowe badania oleju:

  • Badanie właściwości smarnych oleju – badanie stanu środka smarnego pozwala stwierdzić, czy płyn technologiczny jest nadal w dobrym stanie i nadaje się do dalszej pracy, czy też wymaga wymiany

  • Badanie czystości oleju – przedostawanie się zanieczyszczeń z otoczenia w formie zabrudzeń, wody i czynników z procesu technologicznego stanowi najczęstszą przyczynę zużycia i usterek maszyn. Zwiększony poziom zanieczyszczeń sygnalizuje potrzebę podjęcia działań mających na celu oszczędzanie oleju i uniknięcie niepożądanego zużycia maszyny.

  • Badanie oleju pod kątem zużycia maszyny – maszyna w złym stanie powoduje gwałtowne wydzielanie cząstek zużywającego się materiału. Wykrycie i analiza tych cząstek za pomocą prawidłowych metod badań wspomaga podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących utrzymania ruchu. Wczesne wykrycie cząstek zużywającego się materiału pozwoli uniknąć awarii maszyny, spowodowanej przez wyeksploatowane komponentypodzespoły.

 

Korzyści:
  • Indywidualne programy dostosowane do posiadanych zasobów

  • Specjalistyczne analizy laboratoryjne i dokładna analiza stanu urządzeń

  • Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego pobierania próbek środków smarnych

  • Dostępność wszystkich materiałów do pobierania próbek, takich jak butelki, etykiety, przewody rurowe i pompy

  • Dostęp do programu internetowego ViewPoint®, naszej internetowej aplikacji, która umożliwia diagnostom ocenę uzyskanych informacji i przygotowanie kompleksowych sprawozdań z wyszczególnieniem wszystkich problemów i zalecanych czynności konserwacyjnych.


Zarządzanie smarowaniem ma duże znaczenie dla zapewnienia efektywnego działania urządzeń. W celu uzyskania dodatkowych materiałów i pomocy naszych specjalistów skontaktuj się z nami dzisiaj.
 

Już dziś dowiedz się więcej!

POWIĄZANE TEMATY

PdM Program Design

Proper design is essential when creating a predictive maintenance (PdM) program. Our PdM Program Design Service empowers you to achieve coverage faster and attain desired results sooner.

Vibration Monitoring

Failure of rotating equipment can be costly. Detect problems before they become severe with vibration monitoring.
 

Inspekcje termowizyjne

Urządzenia elektryczne i mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu. Wykryj problemy odpowiednio wcześnie dzięki inspekcjom termowizyjnym, które pozwalają obniżyć ryzyko i koszt oraz podwyższyć wydajność