safety.png

Inspekcje termowizyjne

Urządzenia elektryczne i mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu. Wykryj problemy odpowiednio wcześnie dzięki inspekcjom termowizyjnym, które pozwalają obniżyć ryzyko i koszty oraz podwyższyć wydajność. 

Bezpieczeństwo 

INSPEKCJE TERMOWIZYJNE: 

SPRAWDZONA METODA DIAGNOSTYKI PREDYKCYJNEJ  

Inspekcje termowizyjne są sprawdzoną, nieniszczącą metodą wczesnego wykrywania nadchodzących usterek urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Badanie daje możliwość obniżenia ryzyka, podwyższenia bezpieczeństwa pracy i wydajności produkcji. Dlatego włączenie inspekcji termowizyjnych do programu diagnostyki pozwala zabezpieczyć się przed awariami, ale także zapewnia spokój. 

 

Jak możemy pomóc 

SEAM Group wykonuje pomiary zgodnie z kompletną i ustandaryzowaną metodologią, która zapewnia, że pomiar termowizyjny w Twoim zakładzie zostanie zawsze wykonany właściwie.

 

 • Przestrzeganie norm i przepisów BHP podczas inspekcji - Dowiedz się więcej 

 • Stworzenie szczegółowego spisu badanych urządzeń 

 • Wykonanie fotografii i termogramu każdego urządzenia 

 • Zapisanie danych fabrycznych (typ, model, parametry nominalne itp.) 

 • Umieszczenie kodów QR jednoznacznie identyfikujących każde badane urządzenie  

 • Wzrokowa ocena zgodności z przepisami BHP i pożarowymi  

 • Umieszczenie wszystkich urządzeń w internetowej aplikacji ViewPoint® ułatwiającej przeglądanie i edycję wyników  

 • Przedstawienie szczegółów stwierdzonych usterek i zaleceń dotyczących napraw wraz z automatycznym obliczeniem oszczędności energii i korzyści z napraw  

 • Dostęp do historii urządzenia, listy zbadanych urządzeń, obrazów urządzeń pracujących prawidłowo, historii usterek i napraw z naszej aplikacji mobilnej, ViewPoint On-Demand™ 

Korzyści 

Nasze usługi sprawdziły się jako ważna część utrzymania ruchu opartego na stanie technicznym. Klienci korzystają z tej opłacalnej metody badania podczas normalnej pracy urządzeń elektrycznych i mechanicznych w celu zapewnienia ich bezpiecznej i wydajnej eksploatacji. 

  

 • Szybkie wykrywanie problemów bez przerywania pracy  

 • Dokumentowanie oszczędności energii 

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie ryzyka pożaru 

 • Znaczne obniżenie nieplanowanych wyłączeń zasilania  

 • Zredukowanie działań zapobiegawczych i poszukiwania przyczyn usterek 

 • Zapewnienie ważności gwarancji producenta  

 • Obniżki w składkach ubezpieczeniowych 

Inspekcje termowizyjne to prosty sposób zapewnienia, aby urządzenia w Twoim zakładzie pracowały tak jak należy i zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujesz.  

Aby dowiedzieć się więcej lub zaplanować inspekcję, skontaktuj się z nami. 

Już dziś dowiedz się więcej!
Przygotowanie programów PdM

Zasadniczym elementem tworzenia programu diagnostyki predykcyjnej (PdM) jest jego właściwe zaprojektowanie. Usługa projektowania programu PdM pozwala na szybsze wdrożenie programu i osiągnięcie zamierzonych celów.

Łuk elektryczny
Analiza zagrożenia łukiem elektrycznym

Nasi specjaliści mogą przeprowadzić analizę zagrożenia łukiem elektrycznym w celu ustalenia ilości energii wyzwalanej podczas ewentualnego wypadku z łukiem elektrycznym, a w jej wyniku – przedstawić zalecenia niezbędne do bezpiecznej pracy Twoich pracowników.

On Demand Maintenance

Our On-Demand Maintenance program is your dedicated source for facility maintenance services. We become an extension of your staff and a true value-added partner, improving consistency and overall service quality.

POWIĄZANE TEMATY