safety.png
Urzędy państwowe zajmujące się BHP wymagają od pracodawców, aby ci zapewnili stanowiska pracy wolne od znanych zagrożeń. Jednym ze znanych zagrożeń jest łuk elektryczny a zaniedbanie podjęcia odpowiednich kroków jest uważane za wykroczenie.

Analiza zagrożenia łukiem elektrycznym

Ogranicz ryzyko korzystając z analizy zagrożenia łukiem elektrycznym (Arc Flash)

Nasi inżynierowie prowadzą analizy zagrożenia łukiem elektrycznym, których celem jest ustalenie ilości energii, która może zostać wydzielona podczas wypadku z łukiem elektrycznym oraz przedstawienie informacji potrzebnych do zapewnienia bezpiecznej pracy.


W Stanach Zjednoczonych  statystycznie co 30 minut zdarza się wypadek przy pracy spowodowany przez elektryczność, którego efektem są oparzenia skóry, obrażenia układu oddechowego, utrata słuchu i uszkodzenia wzroku.

 

Obrażenia te występują w ułamku sekundy z powodu nagłego wyładowania – łuku elektrycznego. Łuk elektryczny (wyładowanie łukowe) to rodzaj eksplozji elektrycznej, którą wywołuje zwarcie z ziemią lub inną fazą w instalacji elektrycznej.

Energia łuku jest tak wielka, że wywołuje poważne szkody, pożar lub obrażenia ciała. Efektem dla przedsiębiorcy jest niespodziewane zatrzymanie, kosztowne naprawy lub wymiany sprzętu albo – co najgorsze – obrażenia lub śmierć pracowników.

Łuk elektryczny wywołują drobne zaniedbania, takie jak:
 •   Kurz

 •   Nieprawidłowe użycie narzędzi

 •   Przypadkowe zwarcie

 •   Skraplanie

 •   Usterki urządzeń

 •   Korozja

 •   Błędny montaż

Skontaktuj się z nami w sprawie analizy zagrożenia łukiem elektrycznym!

Wymaganie, aby pracodawcy zapewniali bezpieczne i zdrowe stanowisko pracy władze państwowe realizują poprzez odpowiednie przepisy a także szkolenia, kontrole, popularyzację wiedzy i pomoc organizacyjną. Np. w rozdziale 5(a)(1) amerykańskiej ustawy o bhp mówi się o tym, że pracodawcy „powinni zapewnić każdemu ze swoich pracowników pracę i miejsce jej wykonywania, które wolne jest od rozpoznanych zagrożeń, które mogą spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała pracowników. Łuk elektryczny uważa się za jedno z owych rozpoznanych zagrożeń, w związku z tym niepodjęcie działań w celu uniknięcia tego zjawiska stanowi naruszenie przepisów.

Także stosowana w Europie norma EN 50110 mówi jasno o  konieczności rozpoznania zagrożeń związanych z pracą w okolicach elementów znajdujących się pod napięciem. Jednym z takich zagrożeń jest łuk elektryczny.

 

W związku z obrażeniami i zgonami wywołanymi przez łuk elektryczny, również w najnowszym wydaniu przepisów elektrycznych NFPA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej) – NFPA 70E-2012 pojawiły się zmiany i uzupełnienia mające na celu coraz skuteczniejszą ochronę osób i mienia przed tym zagrożeniem.

 
W czym możemy pomóc

Specjaliści SEAM Group przeprowadzą analizę zagrożenia łukiem elektrycznym, której efektem będzie wyznaczenie ilości energii, która może zostać wyzwolona podczas wypadku z łukiem elektrycznym. Ta informacja posłuży do zdefiniowania granic bezpieczeństwa wokół potencjalnego źródła wystąpienia łuku oraz określenia stopnia ochrony odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony osobistej, które uchronią pracowników przed skutkami łuku elektrycznego.

 

Korzyści
 •  Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

 •  Zapewnienie informacji o warunkach bezpiecznej pracy dla podwykonawców

 •  Zgodność z przepisami

 •  Lepsza dokumentacja dla ewentualnych sporów przed sądami pracy

 •  Kompletna inwentaryzacja i etykietowanie rozdzielnic elektrycznych

 

Aby dowiedzieć się więcej o zagrożeniu łukiem elektrycznym lub oferowanej przez nas analizie zagrożenia łukiem, skontaktuj się z nami.

POWIĄZANE TEMATY

Inspekcje termowizyjne

Urządzenia elektryczne i mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu. Wykryj problemy odpowiednio wcześnie dzięki inspekcjom termowizyjnym, które pozwalają obniżyć ryzyko i koszt oraz podwyższyć wydajność.

Okna inspekcyjne IR

Okna inspekcyjne umożliwiają wgląd w instalację elektryczną bez naruszania norm bezpieczeństwa oraz zwiększają skuteczność oferowanych przez SEAM Group inspekcji termowizyjnych.

 

Badania ultradźwiękowe

Utrzymanie niezawodnej pracy zakładu może być trudne bez ostrzegania o nadchodzących problemach lub awariach.  Na szczęście istnieje technologia zapewniająca podsłuch działających systemów.